Zarządzanie sobą w czasie

Celem kursu jest:

  • Zwiększenie skuteczności osobistej w pracy zawodowej i życiu codziennym poprzez rozwój umiejętności i poznanie metod planowania zadań i organizacji pracy.

Program kursu obejmuje:

  • Autodiagnoza zarządzania czasem
  • Reguły ustalania celów
  • Planowanie i ustalanie priorytetów
  • Techniki i narzędzia planowania działań
  • Techniki wspomagające zarządzania czasem

Czas trwania kursu: 8 godzin dydaktycznych.

Formularz rejestracyjny
Dane personalne
Adres zamieszkania
Dane kontaktowe
Wybierz miasto w którym chcesz zarejestrować szkolenie
Oświadczenie

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /Dz. Ust. Nr 133, poz. 883 ze zm./.

Potwierdzam zgodność danych zawartych w zgłoszeniu.


Partnerzy