Trening asertywności

Celem kursu jest:

 • Przedstawienie zalet i zagrożeń postawy asertywnej w kontaktach interpersonalnych oraz trening technik zachowań asertywnych.

Program kursu obejmuje:

 • Rola asertywności w funkcjonowaniu organizacji
 • Prawa asertywne
 • Postawa asertywna
 • Autodiagnoza własnego stylu zachowań
 • Umiejętność określania własnych granic w relacjach interpersonalnych
 • Asertywne wyrażanie niepopularnych opinii
 • Asertywne przyjmowanie krytyki
 • Asertywna prośba i asertywna odmowa
 • Techniki asertywnego radzenia sobie z agresją
 • Postawa asertywna i kształtowanie asertywnych relacji
 • Zalety i zagrożenia płynące z przyjmowania postawy asertywnej
 • Asertywność w kontakcie z pacjentem
 • Asertywność w pracy w zespole
 • Asertywność w kontaktach służbowych

Czas trwania kursu: 8 godzin dydaktycznych.

 

 

Formularz rejestracyjny
Dane personalne
Adres zamieszkania
Dane kontaktowe
Wybierz miasto w którym chcesz zarejestrować szkolenie
Oświadczenie

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /Dz. Ust. Nr 133, poz. 883 ze zm./.

Potwierdzam zgodność danych zawartych w zgłoszeniu.


Partnerzy