Trening asertywności

Celem kursu jest:

 • Przedstawienie zalet i zagrożeń postawy asertywnej w kontaktach interpersonalnych oraz trening technik zachowań asertywnych.

Program kursu obejmuje:

 • Rola asertywności w funkcjonowaniu organizacji
 • Prawa asertywne
 • Postawa asertywna
 • Autodiagnoza własnego stylu zachowań
 • Umiejętność określania własnych granic w relacjach interpersonalnych
 • Asertywne wyrażanie niepopularnych opinii
 • Asertywne przyjmowanie krytyki
 • Asertywna prośba i asertywna odmowa
 • Techniki asertywnego radzenia sobie z agresją
 • Postawa asertywna i kształtowanie asertywnych relacji
 • Zalety i zagrożenia płynące z przyjmowania postawy asertywnej
 • Asertywność w kontakcie z pacjentem
 • Asertywność w pracy w zespole
 • Asertywność w kontaktach służbowych

Czas trwania kursu: 8 godzin dydaktycznych.

 

 

Formularz rejestracyjny
Dane personalne
Adres zamieszkania
Dane kontaktowe
Wybierz miasto w którym chcesz zarejestrować szkolenie
Oświadczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Opiekunmedyczny.pl w zakresie danych wymienionych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Opiekunmedyczny.pl drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w formularzu adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny informacji marketingowych, dotyczących usług oferowanych przez Opiekunmedyczny.pl w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

Potwierdzam zgodność danych zawartych w zgłoszeniu.


Partnerzy