Trening antystresowy

Celem kursu jest:

  • Zmniejszanie negatywnych skutków stresu,
  • Dobór skutecznych metod radzenia sobie ze stresem.

Program kursu obejmuje:

  • Stres - definicja, źródła i rola stresu,
  • Wypalenie zawodowe,
  • Style radzenia sobie ze stresem - autodiagnoza,
  • Metody radzenia sobie ze stresem,
  • Bank sposobów na stres,
  • Stres a myślenie,
  • Trening technik radzenia sobie ze stresem.

Czas trwania kursu: 8 godzin dydaktycznych.

Formularz rejestracyjny
Dane personalne
Adres zamieszkania
Dane kontaktowe
Wybierz miasto w którym chcesz zarejestrować szkolenie
Oświadczenie

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /Dz. Ust. Nr 133, poz. 883 ze zm./.

Potwierdzam zgodność danych zawartych w zgłoszeniu.


Partnerzy