STOMIA - Podstawy opieki nad pacjentem ze stomią jelitową /e-learning/

Celem kursu jest:

  • Przygotowanie do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorym ze stomią jelitową.

Program kursu obejmuje:

  • dwa moduły merytoryczne,
  • quiz utrwalający wiedzę.

Bezpłatny kurs e-learningowy dla wszystkich zainteresowanych nabyciem nowych wiadomości z zakresu opieki i pielęgnacji pacjenta ze stomią jelitową.

 

Zobacz pełny opis szkolenia    
Formularz rejestracyjny
Dane personalne
Adres zamieszkania
Dane kontaktowe
Wybierz miasto w którym chcesz zarejestrować szkolenie
Oświadczenie

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /Dz. Ust. Nr 133, poz. 883 ze zm./.

Potwierdzam zgodność danych zawartych w zgłoszeniu.


Partnerzy