Skuteczna komunikacja interpersonalna

Celem kursu jest:

 • Zwiększenie efektywności osobistej w kontaktach, w życiu zawodowym i prywatnym poprzez rozwój umiejętności komunikacyjnych, trening technik skutecznej komunikacji oraz zwiększenie świadomości interpersonalnej.

Program kursu obejmuje:

 • Komunikacja jako proces,
 • Komunikowanie się w organizacji - efektywne systemy i procedury komunikacyjne,
 • Standardy profesjonalnej komunikacji,
 • Jak budować komunikat, aby był on zrozumiały dla innych,
 • Komunikacja werbalna,
 • Komunikacja kierunkowa,
 • Mowa ciała,
 • Spójność komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • Przełamywanie barier komunikacyjnych,
 • Aktywne słuchanie,
 • Techniki zadawania pytań,
 • Efektywne wykorzystanie przestrzeni,
 • Komunikacja w zespole,
 • Style komunikowania się.

Czas trwania kursu: 8 godzin dydaktycznych.

Formularz rejestracyjny
Dane personalne
Adres zamieszkania
Dane kontaktowe
Wybierz miasto w którym chcesz zarejestrować szkolenie
Oświadczenie

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /Dz. Ust. Nr 133, poz. 883 ze zm./.

Potwierdzam zgodność danych zawartych w zgłoszeniu.


Partnerzy