Skuteczna komunikacja interpersonalna

Celem kursu jest:

 • Zwiększenie efektywności osobistej w kontaktach, w życiu zawodowym i prywatnym poprzez rozwój umiejętności komunikacyjnych, trening technik skutecznej komunikacji oraz zwiększenie świadomości interpersonalnej.

Program kursu obejmuje:

 • Komunikacja jako proces,
 • Komunikowanie się w organizacji - efektywne systemy i procedury komunikacyjne,
 • Standardy profesjonalnej komunikacji,
 • Jak budować komunikat, aby był on zrozumiały dla innych,
 • Komunikacja werbalna,
 • Komunikacja kierunkowa,
 • Mowa ciała,
 • Spójność komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • Przełamywanie barier komunikacyjnych,
 • Aktywne słuchanie,
 • Techniki zadawania pytań,
 • Efektywne wykorzystanie przestrzeni,
 • Komunikacja w zespole,
 • Style komunikowania się.

Czas trwania kursu: 8 godzin dydaktycznych.

Formularz rejestracyjny
Dane personalne
Adres zamieszkania
Dane kontaktowe
Wybierz miasto w którym chcesz zarejestrować szkolenie
Oświadczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Opiekunmedyczny.pl w zakresie danych wymienionych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Opiekunmedyczny.pl drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w formularzu adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny informacji marketingowych, dotyczących usług oferowanych przez Opiekunmedyczny.pl w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

Potwierdzam zgodność danych zawartych w zgłoszeniu.


Partnerzy