Resuscytacja krążeniowo - oddechowa /WARSZTATY/

Cel warsztatów:

  • zdobycie przez Opiekuna Medycznego praktycznych umiejętności niezbędnych do stosowania przy podstawowych zabiegach resuscytacyjnych BLS i AED

 

Program warsztatów:

1.  Podstawowe zabiegi resuscytacyjne

2.  Defibrylacja, jako kluczowe ogniwo łańcucha przeżycia 

3.  Zasady działania defibrylatora AED, ćwiczenia z użyciem defibrylatora

4.  Udrażnianie dróg oddechowych (bezprzyrządowe i przyrządowe)

5.  Przypadki szczególne podczas akcji resuscytacyjnej

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w warsztatach.

 

Cena katalogowa: 250 zł
Cena promocyjna: 125 zł dla osób, które wzięły udział w webinarach 28 czerwca lub 06 września.

 

 

Formularz rejestracyjny
Dane personalne
Adres zamieszkania
Dane kontaktowe
Wybierz miasto w którym chcesz zarejestrować szkolenie
Oświadczenie

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /Dz. Ust. Nr 133, poz. 883 ze zm./.

Potwierdzam zgodność danych zawartych w zgłoszeniu.


Partnerzy