Profilaktyka stopy cukrzycowej - uczestniczenie w procesie pielęgnacyjno-leczniczym

Celem kursu jest:

 • przygotowanie opiekuna do wdrażania i realizacji czynności pielęgnacyjnych wobec osób z grupy ryzyka narażonych na powstanie i rozwój stopy cukrzycowej.

Program kursu obejmuje:

 • patomechanizm powstawania i rozwoju stopy cukrzycowej,
 • czynniki sprzyjające powstawaniu i rozwojowi stopy cukrzycowej, pierwsze niepokojące objawy,
 • kryteria oceny stopy cukrzycowej,
 • zasady wdrażania i realizacji czynności pielęgnacyjnych wobec osób z grupy ryzyka narażonych na powstanie i rozwój stopy cukrzycowej,
 • profilaktyczne zabiegi pielęgnacyjne przeciwdziałające czynnikom zewnętrznym,
 • kontrola poziomu cukru, ciśnienia krwi, masy ciała,
 • badanie poziomu cukru przy pomocy glukometru,
 • higiena stóp, zasady pielęgnacji paznokci,
 • pielęgnacja skóry, zabiegi higieniczne,
 • środki profilaktyczne do pielęgnacji skóry, zasady stosowania,
 • żywienie chorego z cukrzycą.

Czas trwania kursu 8 h dydaktycznych.

Formularz rejestracyjny
Dane personalne
Adres zamieszkania
Dane kontaktowe
Wybierz miasto w którym chcesz zarejestrować szkolenie
Oświadczenie

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /Dz. Ust. Nr 133, poz. 883 ze zm./.

Potwierdzam zgodność danych zawartych w zgłoszeniu.


Partnerzy