Profilaktyka stopy cukrzycowej - uczestniczenie w procesie pielęgnacyjno-leczniczym

Celem kursu jest:

 • przygotowanie opiekuna do wdrażania i realizacji czynności pielęgnacyjnych wobec osób z grupy ryzyka narażonych na powstanie i rozwój stopy cukrzycowej.

Program kursu obejmuje:

 • patomechanizm powstawania i rozwoju stopy cukrzycowej,
 • czynniki sprzyjające powstawaniu i rozwojowi stopy cukrzycowej, pierwsze niepokojące objawy,
 • kryteria oceny stopy cukrzycowej,
 • zasady wdrażania i realizacji czynności pielęgnacyjnych wobec osób z grupy ryzyka narażonych na powstanie i rozwój stopy cukrzycowej,
 • profilaktyczne zabiegi pielęgnacyjne przeciwdziałające czynnikom zewnętrznym,
 • kontrola poziomu cukru, ciśnienia krwi, masy ciała,
 • badanie poziomu cukru przy pomocy glukometru,
 • higiena stóp, zasady pielęgnacji paznokci,
 • pielęgnacja skóry, zabiegi higieniczne,
 • środki profilaktyczne do pielęgnacji skóry, zasady stosowania,
 • żywienie chorego z cukrzycą.

Czas trwania kursu 8 h dydaktycznych.

Formularz rejestracyjny
Dane personalne
Adres zamieszkania
Dane kontaktowe
Wybierz miasto w którym chcesz zarejestrować szkolenie
Oświadczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Opiekunmedyczny.pl w zakresie danych wymienionych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Opiekunmedyczny.pl drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w formularzu adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny informacji marketingowych, dotyczących usług oferowanych przez Opiekunmedyczny.pl w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

Potwierdzam zgodność danych zawartych w zgłoszeniu.


Partnerzy