Profilaktyka odleżyn - uczestniczenie w procesie pielęgnacyjno-leczniczym

Celem kursu jest:

 • przygotowanie opiekuna do sprawowania profesjonalnej opieki nad przewlekle chorym i niepełnosprawnym w podeszłym wieku,
 • przygotowanie opiekuna do rozpoznawania i zapobiegania powikłaniom wynikającym z długotrwałego unieruchomienia.

Program kursu:

 • patomechanizm powstawania i rozwoju procesu odleżynowego,
 • miejsca najbardziej narażone na powstawanie i rozwój rany odleżynowej,
 • kryteria oceny rozwoju odleżyn,
 • profilaktyczne zabiegi przeciwdziałające czynnikom zewnętrznym,
 • zapobieganie powikłaniom długotrwałego unieruchomienia,
 • zasady wdrażania i realizacji czynności pielęgnacyjnych wobec osób z grupy ryzyka narażonych na występowanie i rozwój odleżyny,
 • metody wyrównywania zaburzeń mikrokrążenia,
 • zasada równomiernego rozłożenia masy ciała chorego w łóżku,
 • dobowy cykl zmian pozycji, technika przemieszczania,
 • pielęgnacja skóry, kąpiele higieniczno - lecznicze,
 • środki profilaktyczne do pielęgnacji skóry zasady stosowania,
 • sprzęt specjalistyczny w profilaktyce odleżynowej,
 • żywienie chorego z raną odleżynową.

Czas trwania 8 h dydaktycznych.

Uczestnicy kursu otrzymają materiały edukacyjne oraz zaświadczenie potwierdzające jego ukończenie.

arezerwuj miejsce - wypełnij formularz rejestracyjny↓

Najbliższe edycje:

 • Bydgoszcz
 • Katowice
 • Sopot
 • Warszawa

  

Koszt kursu: 120 zł.

Formularz rejestracyjny
Dane personalne
Adres zamieszkania
Dane kontaktowe
Wybierz miasto w którym chcesz zarejestrować szkolenie
Oświadczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Opiekunmedyczny.pl w zakresie danych wymienionych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Opiekunmedyczny.pl drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w formularzu adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny informacji marketingowych, dotyczących usług oferowanych przez Opiekunmedyczny.pl w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

Potwierdzam zgodność danych zawartych w zgłoszeniu.


Partnerzy