Profesjonalna komunikacja z podopiecznym - skuteczne porozumiewanie się z osobą starszą

Celem kursu jest:

 • kształtowanie umiejętności skutecznego porozumiewania się z osobą w podeszłym wieku,
 • uświadomienie wpływu prawidłowej komunikacji na jakości opieki nad seniorem.

Program kursu obejmuje:

 • charakterystyka procesu komunikacji interpersonalnej porozumiewania się,
 • formy komunikacji: werbalna (komunikacja słowna) i niewerbalna (mowa ciała),
 • bariery w komunikacji z seniorem związane z procesem starzenia,
 • ogólne zasady profesjonalnej komunikacji,
 • techniki porozumiewania się z osobą starszą,
 • argumentacja i przekonywanie,
 • aktywne słuchanie,
 • świadoma mowa ciała,
 • kształtowanie własnych i cudzych przekonań dotyczących komunikacji,
 • komunikacja nastawiona na przekazanie konkretnych treści,
 • asertywność - skuteczne przekonywanie do swoich racji.

Czas trwania kursu: 8 h dydaktycznych.

Koszt kursu: 120 zł.

 

Formularz rejestracyjny
Dane personalne
Adres zamieszkania
Dane kontaktowe
Wybierz miasto w którym chcesz zarejestrować szkolenie
Oświadczenie

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /Dz. Ust. Nr 133, poz. 883 ze zm./.

Potwierdzam zgodność danych zawartych w zgłoszeniu.


Partnerzy