Profesjonalna komunikacja z podopiecznym - skuteczne porozumiewanie się z osobą starszą

Celem kursu jest:

 • kształtowanie umiejętności skutecznego porozumiewania się z osobą w podeszłym wieku,
 • uświadomienie wpływu prawidłowej komunikacji na jakości opieki nad seniorem.

Program kursu obejmuje:

 • charakterystyka procesu komunikacji interpersonalnej porozumiewania się,
 • formy komunikacji: werbalna (komunikacja słowna) i niewerbalna (mowa ciała),
 • bariery w komunikacji z seniorem związane z procesem starzenia,
 • ogólne zasady profesjonalnej komunikacji,
 • techniki porozumiewania się z osobą starszą,
 • argumentacja i przekonywanie,
 • aktywne słuchanie,
 • świadoma mowa ciała,
 • kształtowanie własnych i cudzych przekonań dotyczących komunikacji,
 • komunikacja nastawiona na przekazanie konkretnych treści,
 • asertywność - skuteczne przekonywanie do swoich racji.

Czas trwania kursu: 8 h dydaktycznych.

Koszt kursu: 120 zł.

 

Formularz rejestracyjny
Dane personalne
Adres zamieszkania
Dane kontaktowe
Wybierz miasto w którym chcesz zarejestrować szkolenie
Oświadczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Opiekunmedyczny.pl w zakresie danych wymienionych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Opiekunmedyczny.pl drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w formularzu adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny informacji marketingowych, dotyczących usług oferowanych przez Opiekunmedyczny.pl w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

Potwierdzam zgodność danych zawartych w zgłoszeniu.


Partnerzy