Owrzodzenia podudzi - profilaktyka, uczestniczenie w procesie pielęgnacyjno-leczniczym

Celem kursu jest:

 • przygotowanie opiekuna do rozpoznawania i profilaktyki niewydolności żylnej kończyn dolnych u osób z grupy ryzyka,
 • przygotowanie opiekuna do uczestniczenia w profesjonalej opiece nad osobą w podeszłym wieku z owrzodzeniami podudzi.

Program kursu obejmuje:

 • patomechanizm powstawania i rozwoju niewydolności żylnej kończyn dolnych,
 • grupy ryzyka, czynniki wpływające na rozwój niewydolności żylnej kończyn dolnych,
 • przyczyny powstawania i rozwoju owrzodzeń podudzi,
 • profilaktyka niewydolności żylnej i owrzodzeń podudzi,
 • terapia uciskowa,
 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych, zdrowy tryb życia, aktywność fizyczna, kontrola wagi ciała,
 • profilaktyka zaburzeń mikrokrążenia,
 • trening żył,
 • zasady wdrażania i realizacji czynności pielęgnacyjnych wobec osób z grupy ryzyka narażonych na występowanie niewydolności żylnej i owrzodzeń podudzi,
 • pielęgnacja skóry, zabiegi higieniczne,
 • środki profilaktyczne, zasady stosowania.

Czas trwania kursu: 8 h dydaktycznych.

Formularz rejestracyjny
Dane personalne
Adres zamieszkania
Dane kontaktowe
Wybierz miasto w którym chcesz zarejestrować szkolenie
Oświadczenie

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /Dz. Ust. Nr 133, poz. 883 ze zm./.

Potwierdzam zgodność danych zawartych w zgłoszeniu.


Partnerzy