Od konfliktu do współpracy

Celem kursu jest:

  • Wzrost efektywności zespołów poprzez rozwój umiejętności współpracy.

Program kursu obejmuje:

  • proces budowania zespołu,
  • role w zespole,
  • komunikacja w zespole,
  • źródła konfliktów w zespole,
  • zarządzanie emocjami w konflikcie,
  • style rozwiązywania konfliktów wg Thomasa - Killmana.
  • pozytywna rola konfliktów w organizacji,
  • warunki efektywnej współpracy w zespole.

Czas trwania kursu: 8 godzin dydaktycznych.

Formularz rejestracyjny
Dane personalne
Adres zamieszkania
Dane kontaktowe
Wybierz miasto w którym chcesz zarejestrować szkolenie
Oświadczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Opiekunmedyczny.pl w zakresie danych wymienionych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Opiekunmedyczny.pl drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w formularzu adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny informacji marketingowych, dotyczących usług oferowanych przez Opiekunmedyczny.pl w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

Potwierdzam zgodność danych zawartych w zgłoszeniu.


Partnerzy