Od konfliktu do współpracy

Celem kursu jest:

  • Wzrost efektywności zespołów poprzez rozwój umiejętności współpracy.

Program kursu obejmuje:

  • proces budowania zespołu,
  • role w zespole,
  • komunikacja w zespole,
  • źródła konfliktów w zespole,
  • zarządzanie emocjami w konflikcie,
  • style rozwiązywania konfliktów wg Thomasa - Killmana.
  • pozytywna rola konfliktów w organizacji,
  • warunki efektywnej współpracy w zespole.

Czas trwania kursu: 8 godzin dydaktycznych.

Formularz rejestracyjny
Dane personalne
Adres zamieszkania
Dane kontaktowe
Wybierz miasto w którym chcesz zarejestrować szkolenie
Oświadczenie

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /Dz. Ust. Nr 133, poz. 883 ze zm./.

Potwierdzam zgodność danych zawartych w zgłoszeniu.


Partnerzy