Medyczne aspekty procesu opieki nad osobą starszą, przewlekle chorą i niepełnosprawną

Cel szkolenia:

  • poznanie przez opiekuna zasad pielęgnacji pacjenta w wieku geriatrycznym, dotkniętego przewlekłą chorobą oraz pacjenta niepełnosprawnego.

Program obejmuje obszary tematyczne tj:

  • objawy, rozpoznanie chorób,
  • etapy poszczególnych jednostek chorobowych
  • typy, przebieg choroby,

  • zasady opieki nad chorym w poszczególnych stadiach chorób,

  • zapobieganie urazom i wypadkom,
  • dieta w poszczególnych chorobach,

  • rozwijające, usprawniające ćwiczenia z podopiecznym,
  • pielęgnacja, higiena podopiecznego.

Podczas szkolenia dowiesz się wszystkiego w kontekście opiekuńczym na temat chorób:

1. Choroba alzheimera.

2. Choroba parkinsona.

3. Przewle, starcze schorzenia układu oddechowego.

4. Choroby słuchu.

Czas trwania kursu: 9 h dydaktycznych w formie wykład + ćwiczenia, studium przypadków.
Koszt: 220 zł, dla uczestników webinaru o tematyce cukrzycy z 25.10.2017r. koszt całkowity wynosi 120 zł.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

NAJBLIŻSZE EDYCJE:

Warszawa

Sopot

Bydgoszcz

Katowice

 

Formularz rejestracyjny
Dane personalne
Adres zamieszkania
Dane kontaktowe
Wybierz miasto w którym chcesz zarejestrować szkolenie
Oświadczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Opiekunmedyczny.pl w zakresie danych wymienionych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Opiekunmedyczny.pl drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w formularzu adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny informacji marketingowych, dotyczących usług oferowanych przez Opiekunmedyczny.pl w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

Potwierdzam zgodność danych zawartych w zgłoszeniu.


Partnerzy