Medyczne aspekty procesu opieki nad osobą starszą, przewlekle chorą i niepełnosprawną

Cel szkolenia:

  • poznanie przez opiekuna zasad pielęgnacji pacjenta w wieku geriatrycznym, dotkniętego przewlekłą chorobą oraz pacjenta niepełnosprawnego.

Program obejmuje obszary tematyczne tj:

  • objawy, rozpoznanie chorób,
  • etapy poszczególnych jednostek chorobowych
  • typy, przebieg choroby,

  • zasady opieki nad chorym w poszczególnych stadiach chorób,

  • zapobieganie urazom i wypadkom,
  • dieta w poszczególnych chorobach,

  • rozwijające, usprawniające ćwiczenia z podopiecznym,
  • pielęgnacja, higiena podopiecznego.

Podczas szkolenia dowiesz się wszystkiego w kontekście opiekuńczym na temat chorób:

1. Choroba alzheimera.

2. Choroba parkinsona.

3. Przewle, starcze schorzenia układu oddechowego.

4. Choroby słuchu.

Czas trwania kursu: 9 h dydaktycznych w formie wykład + ćwiczenia, studium przypadków.
Koszt: 220 zł, dla uczestników webinaru o tematyce cukrzycy z 25.10.2017r. koszt całkowity wynosi 120 zł.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

NAJBLIŻSZE EDYCJE:

Warszawa

Sopot

Bydgoszcz

Katowice

 

Formularz rejestracyjny
Dane personalne
Adres zamieszkania
Dane kontaktowe
Wybierz miasto w którym chcesz zarejestrować szkolenie
Oświadczenie

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /Dz. Ust. Nr 133, poz. 883 ze zm./.

Potwierdzam zgodność danych zawartych w zgłoszeniu.


Partnerzy