Komunikacja z pacjentem onkologicznym /WARSZTATY/

Cel warsztatów:

  • kształtowanie umiejętności skutecznego porozumiewania się z osobą z chorobą onkologiczną,
  • uświadomienie wpływu prawidłowej komunikacji na jakości opieki nad pacjentem onkologicznym.

Program warsztatów obejmuje:

  • podstawy komunikacji z pacjentem,
  • komunikacja werbalna i niewerbalna dostosowana do wieku i stanu zdrowia pacjenta,
  • trudności w komunikacji z pacjentem z chorobą nowotworową,
  • profesjonalna komunikacja zi treść przekazywanych informacji do pacjenta z chorobą onkologiczną,
  • komunikacja z pacjentem niedowidzącym, niedosłyszącym,
  • komunikowanie z dzieckiem/młodzieżą/osobami starszymi z chorobą onkologiczną.

Jednodniowe, kilkugodzinne warsztaty, wstęp teoretyczny, ćwiczenia, case-study, materiały dla uczestników.

Czas trwania warsztatów: 6 godz. dydaktycznych.
Koszt warsztatów: 150 zł, dla uczestników webinaru z dnia 22.11.2017r., koszt całkowity wynosi 120 zł.

NAJBLIŻSZE EDYCJE :

Sopot
Bydgoszcz
Katowice

Formularz rejestracyjny
Dane personalne
Adres zamieszkania
Dane kontaktowe
Wybierz miasto w którym chcesz zarejestrować szkolenie
Oświadczenie

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /Dz. Ust. Nr 133, poz. 883 ze zm./.

Potwierdzam zgodność danych zawartych w zgłoszeniu.


Partnerzy