Komunikacja z pacjentem onkologicznym /WARSZTATY/

Cel warsztatów:

  • kształtowanie umiejętności skutecznego porozumiewania się z osobą z chorobą onkologiczną,
  • uświadomienie wpływu prawidłowej komunikacji na jakości opieki nad pacjentem onkologicznym.

Program warsztatów obejmuje:

  • podstawy komunikacji z pacjentem,
  • komunikacja werbalna i niewerbalna dostosowana do wieku i stanu zdrowia pacjenta,
  • trudności w komunikacji z pacjentem z chorobą nowotworową,
  • profesjonalna komunikacja zi treść przekazywanych informacji do pacjenta z chorobą onkologiczną,
  • komunikacja z pacjentem niedowidzącym, niedosłyszącym,
  • komunikowanie z dzieckiem/młodzieżą/osobami starszymi z chorobą onkologiczną.

Jednodniowe, kilkugodzinne warsztaty, wstęp teoretyczny, ćwiczenia, case-study, materiały dla uczestników.

Czas trwania warsztatów: 6 godz. dydaktycznych.
Koszt warsztatów: 150 zł, dla uczestników webinaru z dnia 22.11.2017r., koszt całkowity wynosi 120 zł.

NAJBLIŻSZE EDYCJE :

Sopot
Bydgoszcz
Katowice

Formularz rejestracyjny
Dane personalne
Adres zamieszkania
Dane kontaktowe
Wybierz miasto w którym chcesz zarejestrować szkolenie
Oświadczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Opiekunmedyczny.pl w zakresie danych wymienionych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Opiekunmedyczny.pl drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w formularzu adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny informacji marketingowych, dotyczących usług oferowanych przez Opiekunmedyczny.pl w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

Potwierdzam zgodność danych zawartych w zgłoszeniu.


Partnerzy