Dieta seniora - opieka nad starszą osobą, pomoc w prawidłowym żywieniu

Celem kursu jest:

 • poznanie przez opiekuna zasad zdrowego żywienia osób starszych, przygotowanie do praktycznego stosowania w opiece nad seniorem.

Program kursu obejmuje:

 • wskaźnik BMI,
 • piramida zdrowego żywienia,
 • zasady zdrowego żywienia osób starszych,
 • zmiany w działaniu układu pokarmowego u osób starszych,
 • czynniki wpływające na stan odżywienia,
 • zapotrzebowanie kaloryczne na składniki odżywcze i wodę w diecie seniora,
 • dieta zależna od potrzeb energetycznych, aktywności fizycznej seniorów,
 • przyczyny otyłości lub niedożywienia osób starszych,
 • wpływ problemów zdrowotnych na sposób odżywiania seniora,
 • opieka nad osobą unieruchomioną, przewlekle chorą w podeszłym wieku, dieta wspomagająca leczenie,
 • urozmaicona i zbilansowana dieta dla seniora, kształtowanie nawyków zdrowego żywienia.

Czas trwania kursu: 8 h dydaktycznych.

 

Najbliższe edycje szkolenia:

Bydgoszcz

Formularz rejestracyjny
Dane personalne
Adres zamieszkania
Dane kontaktowe
Wybierz miasto w którym chcesz zarejestrować szkolenie
Oświadczenie

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /Dz. Ust. Nr 133, poz. 883 ze zm./.

Potwierdzam zgodność danych zawartych w zgłoszeniu.


Partnerzy