Opieka nad pacjentem z cukrzycą - warsztaty

Celem warsztatów:

  • poznanie przez opiekuna zasad pielęgnacji pacjenta chorego na cukrzycę.

Program warsztatów obejmuje:

  • tryb życia a cukrzyca,
  • typy, objawy, przebieg choroby,

  • zasady opieki nad chorym z cukrzycą w różnym wieku,

  • cukrzyca ciężarnych,
  • cukrzyca - powikłania ostre,

  • stopa cukrzycowa,
  • pomiar glukozy we krwi,

  • badanie dna oka,
  • wykorzystanie monofilamentu - badanie czucia.

Czas trwania kursu: 9 h dydaktycznych.
Koszt: 250 zł, dla uczestników webinaru o tematyce cukrzycy z 13.09.2017r. koszt całkowity wynosi 125 zł.

Uczestnicy warsztatów otrzymają zaświadczenie potwierdzające jego ukończenie oraz dodatkowo zaświadczenie potwierdzające ukończenie przeszkolenia
z zakresu pomiaru glukozy we krwi włośniczkowej za pomocą glukometru!

Najbliższe edycje warsztatów:
Katowice
Bydgoszcz

Formularz rejestracyjny
Dane personalne
Adres zamieszkania
Dane kontaktowe
Wybierz miasto w którym chcesz zarejestrować szkolenie
Oświadczenie

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /Dz. Ust. Nr 133, poz. 883 ze zm./.

Potwierdzam zgodność danych zawartych w zgłoszeniu.


Partnerzy