Opieka nad pacjentem z cukrzycą - warsztaty

Celem warsztatów:

  • poznanie przez opiekuna zasad pielęgnacji pacjenta chorego na cukrzycę.

Program warsztatów obejmuje:

  • tryb życia a cukrzyca,
  • typy, objawy, przebieg choroby,

  • zasady opieki nad chorym z cukrzycą w różnym wieku,

  • cukrzyca ciężarnych,
  • cukrzyca - powikłania ostre,

  • stopa cukrzycowa,
  • pomiar glukozy we krwi,

  • badanie dna oka,
  • wykorzystanie monofilamentu - badanie czucia.

Czas trwania kursu: 9 h dydaktycznych.
Koszt: 250 zł, dla uczestników webinaru o tematyce cukrzycy z 13.09.2017r. koszt całkowity wynosi 125 zł.

Uczestnicy warsztatów otrzymają zaświadczenie potwierdzające jego ukończenie oraz dodatkowo zaświadczenie potwierdzające ukończenie przeszkolenia
z zakresu pomiaru glukozy we krwi włośniczkowej za pomocą glukometru!

Najbliższe edycje warsztatów:
Katowice
Bydgoszcz

Formularz rejestracyjny
Dane personalne
Adres zamieszkania
Dane kontaktowe
Wybierz miasto w którym chcesz zarejestrować szkolenie
Oświadczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Opiekunmedyczny.pl w zakresie danych wymienionych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Opiekunmedyczny.pl drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w formularzu adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny informacji marketingowych, dotyczących usług oferowanych przez Opiekunmedyczny.pl w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

Potwierdzam zgodność danych zawartych w zgłoszeniu.


Partnerzy