« Wróć

Organizatorzy Stowarzyszenie

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja na rynku usług opiekuńczych oraz oczekiwania rynku odnośnie jakości świadczonych usług wymaga ustawicznej edukacji personelu. Jedną z organizacji pracującej na rzecz rozwoju oraz zapewnienia jakości kształcenia jest Stowarzyszenie ORGANIZATORZY.
Celem Stowarzyszenia jest współdziałanie na rzecz upowszechniania dostępu do kształcenia oraz podnoszenia jakości kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych.

ORGANIZATORZY w ramach swojej pracy statutowej wszystkim członkom Stowarzyszenia zapewniają pomoc merytoryczną, metodyczną oraz wspierają przy opracowywaniu, wdrażaniu i promowaniu nowoczesnych metod kształcenia. Przedstawiciele Stowarzyszenia czynnie współuczestniczą jako partner w procesach legislacyjnych w zakresie aktów prawnych i szeroko pojętego kształcenia w zawodach medycznych.

organizatorzy.org.pl

Partnerzy