« Wróć

Opiekujesz się osobą starszą lub schorowaną? Możesz żyć dłużej

Opieka nad ludźmi starszymi i schorowanymi jest jednym z najtrudniejszych zajęć.
Opiekunowie często doświadczają znacznego stresu, niepokoju, rozdrażnienia, a nawet zaburzeń psychicznych wynikających z dużego obciążenia obowiązkami wobec podopiecznego. Z nowych badań wynika jednak, że takie zajęcie może oznaczać wyższe prawdopodobieństwo dłuższego życia.


Uczeni z Johns Hopkins University odkryli, że w czasie trwania badań opiekunowie odznaczali się niższym wskaźnikiem śmierci niż ci, którzy nie wykonywali takich obowiązków.

Na ponad 3,5 tys. opiekunów, którzy zostali zaproszeni do badania, więcej niż 80 proc. stwierdziło, że nie doświadcza silnego psychicznego czy emocjonalnego zmęczenia, a co najwyżej umiarkowanego poziomu takich problemów.
Niecałe 20 proc. deklarowało, że odczuwa znaczną presję i napięcie wynikające z pełnionego zajęcia.


Około dwie trzecie opiekunów stanowiły kobiety. Nieco ponad połowa badanych zajmowała się pielęgnacją podopiecznego przez mniej niż 14 godzin tygodniowo. Ustalono, że bez względu na charakter obowiązków opiekunowie czerpali pewne korzyści ze swojego bezinteresownego działania. W trakcie badań śmiertelność wśród opiekunów była 18 proc. niższa niż u osób, które nie musiały troszczyć się o starszych lub schorowanych.

Uzyskane wyniki są dość zaskakujące biorąc pod uwagę fakt, że dotychczasowe badania dowodziły czegoś przeciwnego. Wcześniej wykazywano, że opiekunowie są narażeni na bardzo duży stres i ze względu na zaniedbywanie własnych potrzeb zagrożone jest ich zdrowie fizyczne oraz psychiczne.

Jednocześnie autorzy wskazują, że znaczna większość badanych nie mieszkała z podopiecznym bezustannie, więc nie sprawowali pieczy nad chorym 24 godziny na dobę. Jak uważa część ekspertów, to właśnie to mogło mieć pozytywny wpływ na stan zdrowia badanych - odczuwali poczucie dobrze spełnionego obowiązku i szlachetnego działania, a jednocześnie mieli okazję do odpoczynku od tego zajęcia i przebywali w pewnym wymiarze czasu w innym otoczeniu. Poza tym, zwracają uwagę komentatorzy, w omawianych badaniach nie dzielono pacjentów na tych z demencją i innymi chorobami, tymczasem gorszy stan zdrowia nierzadko dotyczy osób opiekujących się ludźmi chorymi na jakąś formę demencji.

Wyniki badań są dostępne w American Journal of Epidemiology.

opracowano na podstawie źródła: www.opiekasenior.pl

Galeria

Partnerzy