« Wróć

Wymiana jednoczęściowego worka stomijnego

PROCEDURA WYMIANY JEDNOCZĘŚCIOWEGO WORKA STOMIJNEGO

Jakość życia pacjentów po operacji wyłonienia stomii w znacznym stopniu zależy od właściwego jej zabezpieczenia.
Optymalne przyklejenie jednoczęściowego worka stomijnego powinno spełniać następujące warunki:

 • całkowitą szczelność dla gazów oraz treści jelitowej lub moczu
 • całkowitą izolację wydalanej treści od rany pooperacyjnej
 • skuteczną ochronę skóry wokół stomii
 • zapewnienie pacjentowi poczucia bezpieczeństwa

Jednoczęściowy worek stomijny wymaga codziennej wymiany.
Częste odklejanie worka od skóry może powodować podrażnienie.

CEL PROCEDURY
Szczelne zabezpieczenie stomii dla wydalanych gazów, treści jelitowej lub moczu.

ZAKRES DZIAŁANIA
Pacjenci z wyłonioną stomią jelitową lub moczową.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Pielęgniarka lub opiekun medyczny z uprawnieniami do opieki stomijnej są odpowiedzialni za:

 • wybór prawidłowego rodzaju worka stomijnego
 • profesjonalną wymianę worka stomijnego
 • przygotowanie sprzętu oraz potrzebnych akcesoriów pomocniczych
 • przekazywanie informacji w sposób jasny i zrozumiały dla pacjenta
 • zapewnienie życzliwej atmosfery oraz intymności w czasie wymiany sprzętu

PRZYGOTOWANIE POMIESZCZENIA
/ w zależności od warunków danego oddziału /

 • sala chorych, gabinet zabiegowy, łazienka
 • lusterko /umieszczone na stałe lub przenośne/
 • dostęp do bieżącej ciepłej wody
 • kozetka

PRZYGOTOWANIE SPRZĘTU STOMIJNEGO I DODATKOWYCH MATERIAŁOW POMOCNICZYCH

 • odpowiedni rodzaj worka stomijnego w wersji jednoczęściowej
 • akcesoria do pielęgnacji skóry wokół stomii
 • nożyczki
 • długopis
 • miarka do stomii
 • gaza, ręcznik papierowy, papier toaletowy
 • rękawiczki
 • kosz na odpady medyczne

PRZYGOTOWANIE PACJENTA
Pielęgniarka/Opiekun medyczny - informuje pacjenta o potrzebie wymiany worka stomijnego i uzgadnia z nim czas i miejsce.
PRZEBIEG PROCEDURY
Pielęgniarka lub Opiekun medyczny z uprawnieniami:

 • ocenia bieżące możliwości psychofizyczne pacjenta w zakresie możliwości wykonywania wymiany worka oraz przyswajania wiedzy uwzględniając:przygotowuje odpowiedni rodzaj worka stomijnego w wersji jednoczęściowej
  • dobę pooperacyjną
  • stan psychiczny
  • stopień świadomości
  • wiek
  • aktywność ruchową
  • percepcję wzrokową
  • sprawność manualną
 • zakłada rękawiczki
 • ustala pozycję ciała jaką przyjmie pacjent w trakcie wymiany woreczka/leżąca, siedząca, stojąca/ i pomaga przyjąć wybraną pozycję
 • odsłania brzuch
 • o ile jest taka potrzeba opróżnia worek stomijny / dotyczy to rodzaju worka- ileo i uro/ ze zgromadzonej treści jelitowej lub moczu
 • gdy jest to możliwe oraz gdy istnieje taka potrzeba udostępnia pacjentowi lusterko celem uzyskania lepszej widoczności stomii
 • delikatnie, zaczynając od górnej części, odkleja palcami jednej ręki przylepiec zużytego worka, przytrzymując jednocześnie skórę palcami drugiej ręki tak aby uniknąć jej nadmiernego pociągania. Znaczącym ułatwieniem w odklejaniu, niwelującym przykre odczucia przez pacjenta, jest używanie chusteczek/gazików zmywających.
 • zlepia przylepiec zużytego worka i wyrzuca do kosza na odpady medyczne
 • gazą wyciera resztki kału, śluzu z powierzchni śluzówki stomii oraz skóry wokół niej i wyrzuca zużyty materiał do kosza na odpady medyczn
 • zmywa skórę wokół stomii oraz śluzówkę stomii za pomocą gazy, ciepłej wody oraz mydła
 • ręcznikiem papierowym delikatnie osusza skórę i stomię
 • ocenia wielkość stomii, jej kształt i wygląd
 • przykłada miarkę do stomii aby odrysować odpowiedni kształt
 • nożyczkami wycina w miarce otwór w przybliżeniu odpowiadający średnicy stomii
 • przykłada szablon do stomii i sprawdza czy nie trzeba nanieść poprawek
 • przykłada miarkę z ostatecznie opracowanym szablonem do przylepca i długopisem odrysowuje wzór
 • nożyczkami wycina otwór w przylepcu
 • jeszcze raz osusza skórę wokół stomii
 • stosując chusteczki/gaziki z płynem ochronnym przygotowuje powierzchnię skóry do przyklejenia woreczka
 • zapina worek w wersji –ileo- odpowiednią zapinką, w wersji –uro- zamyka kranik
 • zdejmuje folię zabezpieczającą powierzchnię przylepca
 • zginając worek na pół, zaczynając od dolnego bieguna stomii przykleja go do lekko naciągniętej skóry
 • palcem wygładza worek wokół stomii oraz sprawdza czy brzegi przylepca są idealnie przyklejone, bez fałdów
 • pociągając delikatnie worek w dół sprawdza czy jest on prawidłowo przyklejony
 • zasłania pacjentowi brzuch
 • zdejmuje rękawiczki i wyrzuca je do kosza na odpady medyczne
 • wykonuje higieniczne mycie rąk
 • uzupełnia dokumentację pacjenta


Alogrytm pochodzi z podręcznika dla pielęgniarek

Autor: Agnieszka Strzęciwilk Rucińska
http://opiekunblog.blogspot.com

 

Partnerzy