« Wróć

Zawód Medyczny- Sanitariusz

 

Każdy zwyczajny oberwator życia szpitalnego, przygladając się osobom pracującym w białych fartuchach wyodrębni dwie grupy: pielęgniarki i lekarze. Wnikliwy obserwator zauważy, że ma doczynienia z wieloma innymi profesjami, bez których trudno wyobrazić sobie profesjonalny zespół medyczny.

Podobnie jak Opiekun Medyczny, tak również Sanitariusz Szpitalny, należą do zawodów bardzo docenianych zarówno przez pacjentów, jak i inny personel medyczny.

Sanitariuszem może zostać osoba, która posiada wysoką zdolność nawiązywania kontaktów i życzliwość w stosunku do ludzi. Do waznych cech należy zaliczyć również sprawność fizyczną, manualną, umiejętność utrzymania porządku i ładu w pracy.

Stanowisko sanitariusza występuje głównie w szpitalach, zakręs obowiązków to czynności   niezarezerwowane dla innych zawodów medycznych, np. :

  • udzielanie pomocy przedmedycznej,
  • transport materiałów biologicznych, posiłków, bielizny i odpadów,
  • pomoc w opiece nad chorymi.

Wymagania do wykonywania zawodu:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 30, poz. 300), pracownik zatrudniony na stanowisku sanitariusza powinien posiadać wykształcenie co najmniej podstawowe oraz przeszkolenie w miejscu pracy. Pracownik zatrudniony na stanowisku sanitariusza szpitalnego winien dodatkowo udokumentować 6- miesięczny staż pracy w zawodzie oraz ukończyć kurs kwalifikacyjny dla sanitariuszy. Sanitariusz/ sanitariusz szpitalny nie posiada uprawnień do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Warto zauważyć, że coraz bardziej powszechnym zjawiskiem zmieniającym strukturę organizacyjną szpitali jest budowanie zespołów interdyscyplinarnych, włączenie opiekunów medycznych oraz sanitariuszy stanowi ważny element zespołów medycznych.

Sanitariusz jak każdy przedstawiciel zawodów medycznych ma możliwość podnoszenia swoich umiejętności i doskonalenia zawodowego, więcej informacji oraz plan szkoleń dostępny na www.sanitariusz.pl

 

Partnerzy