« Wróć

Nowa jakość kształcenia opiekunów

Czym zajmuje się opiekun medyczny?

Do kompetencji zawodowych opiekuna medycznego należy podstawowa pielęgnacja i podstawowa opieka. Czynności pielęgnacyjne dotyczą oddziaływania na ciało, a czynności opiekuńcze oddziaływania na aktywność podopiecznego. Opiekun medyczny świadczy usługi pielęgnacyjne na podstawowym poziomie w zakresie odżywiania, wydalania, higieny ciała czy mobilności. Pracując w zakładzie opieki opiekun współdziała z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym oraz asystuje pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich. Opiekun medyczny to osoba, która ponosi odpowiedzialność za swoje działania, dlatego niezbędne są kompetencje merytoryczne i społeczne.

Jak można zdobyć kwalifikacje w zawodzie opiekuna medycznego i gdzie?

Kwalifikacje do pracy w zawodzie opiekuna medycznego można zdobyć poprzez naukę w Origin Academy - kształcącej w formie szkoły policealnej i kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Kadra Origin Academy doskonale zna potrzeby rynku opieki nad seniorami oraz wie jak wykorzystać najnowsze trendy nauczania.

Dlaczego Origin Academy?

Origin Academy jest jedyną szkołą w Polsce, która kształci w tak nowoczesny na polskim rynku sposób ze zwróceniem szczególnej uwag na podmiotowe traktowanie osoby chorej i niesamodzielnej, także z głęboką demencją. Nas absolwenci profesjonalnie zaplanują czynności pielęgnacyjne i opiekuńcze, właściwe komunikując się z seniorem w różnym stanie zdrowia i sprawności. Origin Academy jako jedyna wprowadziła program przygotowujący opiekunów do pracy z seniorem. Origin Academy działa zgodnie z zasadami filozofii wypracowanymi przez kanadyjską firmę Origin Active Filestyle Communities- lidera na rynku usług geriatrycznych  w Kanadzie. Origin Academy kształci z myślą o przyszłości. Nasza kadra wykładowców jest w stanie dostrzec jaki poziom reprezentują absolwenci tzw. "szkół sieciówek", w których opiekun medyczny jest jednym z kilkunastu kierunków. To nie są osoby, których oczekuje rynek pracy. Uczymy opieki wykorzystując najnowszą wiedzę wspomaganą nowoczesnym sprzętem pielęgnacyjnym, wyrobami medycznymi i środkami dydaktycznymi. My uczymy specjalistów, którzy będą holistycznie podchodzić do swoich podopiecznych.

Jakie są korzyści z kształcenia w Origin Academy?

Kadra Origin Academy kompleksowo podchodzi do rozwoju edukacyjnego i zawodowego swoich słuchaczy. Już na początku kształcenia kreowany jest szkic indywidualnej ścieżki kariery zawodowej każdego słuchacza. Biuro Karier przy Origin Academy, proponuje absolwentom szkoły asystę i pomoc prawną w procesie poszukiwania zatrudnienia. Każdy z absolwentów może korzystać z sieci szkoleń i kursów proponowanych przez Origin Academy aby uaktualniać nabytą wiedzę oraz poszerzać kompetencje i umiejętności. Profesjonalni opiekunowie medyczni znacznie poprawią jakość świadczonych na rynku zdrowia usług w części dotyczącej podstawowej pielęgnacji i częściowo zniwelują skutki braku pielęgniarek. Zwiększenie rynku pracy dla opiekunów medycznych pozwoli nieformalnym opiekunom na większą wydajność w pracy zawodowej, co da wymierny efekt w postaci zmniejszenia bezrobocia.

 

Partnerzy