Wszystko o zawodzie opiekuna medycznego

Życie seniorów w rękach Opiekunów

"Przedstawiam Państwu model opieki, który opracowałam i wprowadziłam w jednym z Domów Pomocy Społecznej. Model opracowany z myślą o Opiekunach Medycznych nazwałam „Ogrodem”. Oparty jest na standardzie świadczonych usług składający się z następujących elementów: Wiedzy, Świadomości, Wartości, Etyce, Empatii." - mgr Katarzyna Putko

Czy każdy może zostać Opiekunem?

Szkoły policealne na kierunku Opiekun Medyczny nie narzekają na brak chętnych. Spore zainteresowanie jest również innymi kierunkami, czy kursami z zakresu opieki osób starszych i niepełnosprawnych. Zapotrzebowanie na Opiekunów w kraju oraz za granicą ze względu na starzejące się społeczeństwo jest coraz większe. Czy jednak każdy może pracować w tym zawodzie?

 


OPIEKUN MEDYCZNY I JEGO ZADANIA

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Opiekun medyczny nabywa określone kompetencje i jest przygotowany do wykonywania określonych zadań zawodowych wg podstawy programowej kształcenia w zawodzie Opiekun medyczny (nr zawodu 532102).

Opiekun Medyczny po szkole

Opiekun Medyczny to zawód zaufania publicznego, który można zdobyć podczas rocznej edukacji w szkołach policealnych. Opiekun jest kierunkiem dla osób o rozwiniętych kompetencjach personalnych i społecznych, które pomagają swoim podopiecznym zaspokajać podstawowe potrzeby bio-psycho-społeczne.


Opiekun Osoby Starszej

Na rynku edukacyjnym znajduje się kilka kierunków, które przygotują nas do świadczenie usług opiekuńczych, osobom starszym, czy niesamodzielnym, wśród nich znajduje się Opiekun Osoby Starszej. 

Nowa jakość kształcenia opiekunów

Co nowego w zawodzie Opiekuna?
Starzenie się europejskiego społeczeństwa, w tym również polskiego, spowodowało szybko rosnące zapotrzebowanie na świadczenie profesjonalnych usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych osobom niepełnosprawnym, niesamodzielnym i chorym.

Zawód Medyczny- Sanitariusz

Każdy zwyczajny oberwator życia szpitalnego, przygladając się osobom pracującym w białych fartuchach wyodrębni dwie grupy: pielęgniarki i lekarze. Wnikliwy obserwator zauważy, że ma doczynienia z wieloma innymi profesjami, bez których trudno wyobrazić sobie profesjonalny zespół medyczny.


Partnerzy