« Wróć

Unikalny projekt chodzika

 

Podtrzymywanie i wspomaganie aktywności ruchowej u osób w podeszłym wieku ma ogromne znaczenie nie tylko dla poprawy funkcjonowania organizmu, ale również ze względów psychologicznych. Poza benefitami związanymi z pozycją spionizowaną i samodzielnych chodem, poczucie niezależności i mobilności pozytywnie wpływa na stan psychiki osoby starszej.

Nie zawsze stan zdrowia pozwala na poruszanie się bez asekuracji, co znowu angażuje opiekuna, obciąża fizycznie, a osobie starszej ogranicza samodecydowanie, gdzie w danym momencie chce się udać.

Upadki osób starszych, których powodem są zaburzenia równowagi, zasłabnięcia lub nagła utrata siły, mogą spowodować wiele poważnych urazów, nawet zagrażających życiu. Trudno jednoznacznie wyizolować czynnik powodujący upadki u konkretnej osoby. Przeważnie to zbiór nakładających się na siebie czynników ryzyka, np. osłabienie siły mięśniowej, zaburzenia chodu i równowagi, zaburzenia widzenia, zapalenie stawów, depresja. Wraz z wiekiem, liczba tych upadków wzrasta i należy pojąć środki zapobiegające i dające jednocześnie pewność osobie starszej, że w pozycji spionizowanej może czuć się bezpiecznie. Zależnie od stanu zdrowia pacjenta i zaleceń, można stosować różnego typu pomoce wspomagające chód.

Aspekty związane z wieloma problemami ze strony zarówno opiekuna, jak i samego podopiecznego w zakresie mobilizacji ruchowej i chodu dały początek opracowaniu chodzika dla osób starszych, innego niż te dostępne na rynku. Autorem projektu, który został zrealizowany jako praca magisterska na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku jest Joanna Sichel. Projekt został nagrodzony przez Prezydenta Katowic w ramach konkursu "Najlepsze Dyplomy Projektowe Akademii Sztuk Pięknych 2013", a wdrożeniem tego wyjątkowego projektu zajął się gdański producent m.in. urządzeń rehabilitacyjnych, firma Terma Sp. z o.o. Chodzik już niedługo wejdzie na rynek pod nazwą VELA.

Dlaczego ten chodzik jest inny? Ponieważ daje większą samodzielność osobie starszej z jednoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa. Konstrukcja chodzika pozwala na ułatwienie podnoszenia się w celu pionizacji z wózka, łóżka, krzesła oraz ponowny samodzielny powrót do pozycji siedzącej. Pozwala również na odciążenie kończyn dolnych i tym samym łatwiejsze i pewniejsze poruszanie się. Chodzik VELA wyposażony jest w zdejmowane siedzisko o regulowanej długości, zapewniające pacjentowi poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość odpoczynku w razie utraty sił. W stanie spoczynku chodzik jest zahamowany automatycznie, co wpływa na bezpieczeństwo w sytuacji, gdy potrzebne jest nagłe zatrzymanie.

 

Autor: Izabela Adamska

TERMAMED.PL/VELA

Partnerzy