« Wróć

SKALA KATZA (ADL)

Kompleksowa Ocena Geriatryczna jest to wielokierunkowy, zintegrowany proces diagnostyczny, którego celem jest ustalenie zakresu zaburzenia zdrowia, priorytetów leczniczo-rehabilitacyjnych, potrzeb oraz możliwości zapewnienia dalszego leczenia, pielęgnacji, rehabilitacji i opieki.
Chodzi o określenie zdolności osoby starszej do samodzielnego funkcjonowania oraz ustalenie jej potrzeb zdrowotnych, psychologicznych i socjalnych. Ocena powinna więc być przeprowadzana przez zespół terapeutyczny (lekarz, psycholog, rehabilitant, pielęgniarka i pracownik socjalny) we współpracy z rodziną pacjenta.
Ocena geriatryczna obejmuje stan czynnościowy (fizyczny) i psychiczny pacjenta, uwzględnia też warunki socjalno-środowiskowe.

Ocena czynnościowa
Do oceny czynnościowej wykorzystuje się skalę Katza (ADL) opisującą podstawowe czynności życiowe pacjenta: zdolność utrzymywania higieny, samodzielnego ubierania się i rozbierania, podstawową mobilność, kontrolowanie podstawowych czynności fizjologicznych.

Czynności życia codziennego:

Kąpanie się 
-  pacjent nie wymaga pomocy
-  pomoc potrzebna tylko przy myciu jednej części ciała
-  nie wymaga pomocy

Ubieranie się
-  pacjent ubiera się bez żadnej pomocy
-  pomoc potrzeba tylko przy wiązaniu sznurówek

Korzystanie z toalety
-  pacjent idzie do toalety, korzysta z niej, poprawia ubranie i wraca z toalety bez pomocy

   (może używać laski, chodzika, w nocy basenu lub nocnika)

Poruszanie się
-  pacjent przemieszcza się z/do łóżka lub na krzesło bez pomocy (może używać laski lub chodzika)

Kontrolowane wydalanie moczu i stolca
-  pacjent całkowicie panuje nad zwieraczami

Jedzenie

-  pacjent spożywa posiłek bez pomocy (ewentualnie wymaga pomocy w krojeniu mięsa lub smarowaniu  pieczywa masłem).

Wynik:  (twierdząca odpowiedź 1 pkt.; odpowiedź przecząca - 0 pkt.)

0-2 punkty:     znaczne upośledzenie sprawności
3-4 punkty:     umiarkowane upośledzenie sprawności
5-6 punktów:  osoby sprawne w zakresie czynności życia codziennego


Autor: Agnieszka Strzęciwilk - Rucińska

Więcej szczegółów na: http://opiekunblog.blogspot.com

Partnerzy