« Wróć

BIODANZA: „bios” & „danza”

Co to jest Biodanza. Danza to po włosku taniec. Biotaniec? Pewnie można go tak nazwać, ponieważ jego celem jest poprawa naszego samopoczucia. Biodanza opiera się na pracy z ciałem, ruchem i tańcem; lekkim, delitaktnym, dopasowanym do naszych predyspozycji i możliwości. Podczas zajęć, indywidualnie, w parach, podgrupach czy w grupie wykorzystuje się muzykę, ruch i taniec aby umożliwić stworzenie harmonii i bliskości w kontaktach międzyludzkich. 

Dzięki Biodanzie możemy doświadczyć stanów radości, szczęścia, pozytywnego przepływu energii, czy przyjemności w całym ciele, natomiast pozbywamy się poczucia osamotnienia, czy smutku.
Zajęcia Biodanzy skierowane są do wszystkich bez względu na płeć, wiek, możliwości i sprawność ruchową.

Biodanza dla osób dorosłych
Dla osób, które pragną umocnić w sobie potrzebę spełnienia w życiu, poprawić i umocnić więź międzyludzką, zredukować poziom stresu i poprawić własną witalność.

Biodanza dla dzieci i młodzieży
W szkołach i instytucjach szkolnych, aby poprawić ekspresję afektywną i kreatywną, komunikację międzyludzką, pomóc w rozwoju potencjałów, zintegrować świadomość poznawczą z mową ciała i emocjami. Reedukacja afektywna.

Biodanza i geriatria
Dla osób trzeciego wieku jako rehabilitacja i socjalizacja, rozwój afektywny, rozwój potencjałów, które pojawiają się w trzecim wieku i mogą zostać wyrażone, gdy stworzy się do tego odpowiednie środowisko.

Biodanza kliniczna
To rehabilitacja komplementarna przy jednoczesnym wykorzystaniu innych konwencjonalnych technik terapeutycznych. Odbywa się w szpitalach, centrach rehabilitacji, ośrodkach socjalnych.

Biodanza daje bardzo dobre wyniki w następujących grupach: u osób z problemami psychosomatycznymi, z głuchoniemymi i osobami niewidzącymi, z zespołem Downa, problemami alimentarnymi (anoreksja, bulimia, otyłość), z problemami kardiologicznymi, z syndromem Parkinsona, z chorymi na Alzheimera, AIDS, raka piersi i uzależnionymi od narkotyków.

Projekty Biodanzy w obszarze klinicznym mają na celu: odzyskanie formy ruchowej, ułatwienie komunikacji afektywnej pacjenta, przywrócenie naturalnej równowagi wewnętrznej i poprawę nastroju.

Biodanza dla nauczycieli i pracowników socjalnych
Ma na celu:

  • Podnieść poziom dobrego samopoczucia zarówno osobistego jak i profesjonalnego,
  • Zwiększyć wzajemność w relacjach z samym sobą, z druga osobą (pacjentem czy współpracownikiem), ze środowiskiem pracy,
  • Umocnić kompetencje w życiu emocjonalnym,
  • Pracę nad sobą samym w sposób uprzywilejowany i pomagający zapobiec efektowi wypalenia zawodowego.

Biodanza w firmach
Biodanza to nowy sposób na stworzenie zespołu, który współpracuje ze sobą, jest zmotywowany i kreatywny. Jest sposobem na rozwiązanie problemów w firmach związanych z integracją grup, łączeniem działów czy w związku ze zmianami organizacyjnymi i technologicznymi, których doświadczają pracownicy firmy.

Dla firm, które pragną rozwijać potencjał swoich pracowników w sposób etyczny i szukają rozwiązań budowania zespołu, który wyróżnia skuteczna i odpowiedzialna komunikacja w środowisku pracy i poza nim.

Więcej o Biodanzie znajdziesz na pierwszej polskiej stronie poświęconej temu tematowi www.biodanza.com.pl

Partnerzy