« Wróć

Telekonsylia - Nowość na rynku

Od 26 stycznia 2016 r. Centrum Medyczne iMed24, rozpoczęło realizację telekonsyliów, które obejmują konsultacje oraz porady z lekarzem specjalistą z zakresu kardiologii i geriatrii. Zakres telekonsultacji obejmuje m.in. zdalny wywiad medyczny, analizę zapisu EKG, interpretację badań dodatkowych, czy ustalenie optymalnego leczenia kardiologicznego. 
Usługa telekonsultacji skierowana jest w szczególności do osób zamieszkujących na terenach wiejskich, które na co dzień posiadają ograniczony dostęp do lekarzy specjalistów. Również do osób starszych i przewlekle chorych, których stan zdrowia uniemożliwia poruszania się, a tym samym dostęp do leczenia i powszechnie oferowanych usług medycznych. 

Marta Niezgoda, kierownik Centrum Zdalnej Opieki Medycznej e-Care zachwala nowe rozwiązanie: Jesteśmy uczestnikami pierwszego tak innowacyjnego rozwiązania z zakresu zdalnych konsultacji medycznych na terenie Małopolski. Cieszy nas, że oferowane przez Comarch Healthcare rozwiązania znajdą praktyczne zastosowania. Telekonsylia to z pewnością duże ułatwienie dla wszystkich pacjentów z terenów wiejskich, którzy z różnych powodów mają utrudniony dostęp do lekarzy specjalistów.
  
Telekonsylia zakładają stałą współpracę pomiędzy placówkami POZ znajdującymi się na terenach wiejskich, w których świadczona jest usługa telekonsultacji kardiologicznych lub geriatrycznych, a Centrum Zdalnej Opieki Medycznej e-Care mieszczącym się w iMed24, które dysponuje odpowiednim zapleczem medycznym. 
Do realizacji usług służą certyfikowane urządzenia medyczne– m.in. EKG spoczynkowe i Holter z funkcjonalnością telemedyczną oraz platforma e-Care, dzięki której możliwa będzie obsługa danych, ich transfer, jak również przeprowadzanie konsultacji.  Lekarz POZ w trakcie badania będzie posiadał możliwość korzystania z urządzenia umożliwiającego przesyłanie danych (np. stetoskopu elektronicznego), a uzyskany w ten sposób zapis będzie mógł wysłać do znajdującego się w iMed24 Centrum Zdalnej Opieki Medycznej. 

Comarch Healthcare ma nadzieje, że rozpoczynający się projekt z zakresu zdalnej opieki medycznej przyczyni się do upowszechnienia innowacyjnych metod konsultacji, zwiększenia dostępności lekarzy specjalistów dla pacjentów z terenów wiejskich, ale również pozwoli skrócić długi czas oczekiwania na poradę. Wprowadzane rozwiązania stanowić będą nową jakość w polskiej opiece medycznej. 

 

Partnerzy