« Wróć

Pasja rozpala!

Może należysz do osób, które miały poczucie, że uczestniczą w wyjątkowo nudnym szkoleniu? Czy kiedykolwiek dotknęło cię przekonanie, że został stracony czas i pieniądze na szkolenie, które „nic” nie wniosło?
Czy należysz do osób, które zadają sobie pytanie: jak to się dzieje, że jeden wykładowca usypia, a drugi natychmiast pobudza do działania?
Zapraszam Cię z sobą do Poznania. Jest luty 2015 rok. Czekam na otwarcie głównych drzwi. Mroźny i wietrzny poranek, wiatr owiewa moją  rozgrzaną emocjami twarz. Ja i 7000 innych osób, cel wspólny: udział w wyjątkowym szkoleniu.
Rozglądam się dookoła, rozentuzjazmowany tłum, rytmiczna muzyka, u każdego widać nastawienie na: TAK!
W tej chwili w głowie rodzi się mnóstwo pytań, a zasadnicze dotyczy wartości szkolenia: no bo jak to pogodzić: jeden trener, 7000 ludzi, i dwa dni? Mało czy dużo? Cokolwiek to znaczy, nie mam odpowiedzi.

4,3,2,1 i…. zaczynamy. Na scenę wychodzi główny aktor, trener rozwoju osobistego Anthony Robbins, jeden z największych mówców na świecie. W tym momencie, w sekundę, wznieca u nas wszystkich głód wiedzy, chcemy więcej, więcej, u wszystkich znaczy u wszystkich! 7000 osób! To co się w tym momencie wydarzyło zmieniło moje podejście do szkoleń.

Uczestnicząc w szkoleniach często poszukiwałem inspiracji, nie tylko w wymiarze merytorycznym, ale również organizacyjnym. Za każdym razem podpatrywałem i poszukiwałem rozwiązań, które mogą dać więcej naszym słuchaczom. Jestem wyznawcą teorii żeby uczyć się od najlepszych. W mojej ocenie „modeling” w oparciu o mistrzów pozwala łamać schematy, a dodatkowe wzbogacenie podpatrzonych praktyk swoim doświadczeniem odkrywa nowe horyzonty. Często rozmawiam o jakości kształcenia, wielu zgadza się z opinią, że czerpanie od mistrzów daje ogromną radość.

Chwilę po tym jak Robbins rozpoczął pracę z nami, płynnie przechodząc od teorii do praktyki, wiedziałem, gdzie jest tajemnica sukcesu. PASJA! Pasja jest kluczem, pasja zapala innych i pobudza do działania.

Mam to szczęście, że wielu spośród wykładowców, z którymi współpracuję mają tę pożądaną cechę, wielu z nich potrafi „zapalić” iskrą i dać wartość dodaną.

Ideą powołanej przez KORA Centrum Szkoleń Akademii Praktyka jest stworzenie przestrzeni, gdzie zainteresowani mogą spotkać wykładowców praktyków z pasją! Chcemy w naszej akademii łamać schemat tradycyjnego modelu kształcenia pielęgniarek, położnych, opiekunów i sanitariuszy.

Akademia Praktyka podzielona jest na obszary z kilku dziedzin medycyny, a liderzy tych stref gwarantują wysokie kompetencje merytoryczne i ponad standardowe umiejętności metodyczne.

Akademia Praktyka jest miejscem dedykowanym osobom, które są zainteresowane ustawicznym podnoszeniem swoich kompetencji. Zapraszam, www.akademiapraktyka.pl

Marek Wojda KORA CS

Partnerzy