« Wróć

C- Eye

 

Ogólna charakterystyka systemu C-Eye

Sysytem C- Eye (rozwinięcie Consciousness Eye - "oko świadomości") to w pełni zintegrowany system wspierający uzupełniającą ocenę stanu świadomości pacjentów z różnorodnymi schorzeniami centralnego układu nerwowego oraz umożliwiające prowadzenie neurorehabilitacji chorych z dysfunkcjami neurologicznymi, w tym z zaburzeniami rozwojowymi. C- Eye wspiera także alternatywną komunikację audio- wizualną za pomocą technologiiśledzenia wzroku użytkownika.

Ocena stanu neurologicznego oraz neurorehabilitacja pacjentów z dysfunkcjami neurologicznymi i zaburzeniami rozwoju polega na wykonaniu przez danego badanego specjalnych zadań opartych na treściach multimedialnych. Badany nawiązuje interakcję z wyświetlanymi na ekranie urządzenia treściami za pomocą wzroku. W ten sposób odbywa się badanie, jak i stymulacja rozlicznych ośrodków centralnego układu nerwowego, w szczegolności odpowiedzialnych za wzrok i słuch oraz funkcje językowe i funkcje poznawcze.

Interdyscyplinarność- współpraca ze światem medycznym

Założenia koncepcyjne i zawartość merytoryczna systemu zostały skonsultowane z dr. n. med. Krzysztofem Nicponiem, neurologiem z ponad 30- letnim stażem pracy. Wykorzystanie systemu C- Eye w rehabilitacji neurologicznej jest podparte teorią plastyczności mózgu oraz teorią darwinizmu neuronalnego. Na przestrzeni lat udowodniono, że istnieje zjawisko plastyczności mózgu dzięki któremu funkcje uszkodzonych obszarów mózgu, czy konkretnych ośrodków mogą byś przejęte lub skompensowane przez działanie innych, sprawnych struktur mózgu. Takie zjawisko kompensacji, reorganizacji, czy samopoprawy może nastąpić tylko wówczas, gdy występuje zewnętrzny bodziec stymulujący nieaktywne funkcje. W przypadku pacjentów, którzy mogą komunikować się ze światem wyłącznie za pomocą wzroku, takim bodźcem może być systematyczna praca z systemem C- Eye. Z kolei według teorii darwinizmu neuronalnego G. Edelmana, istnieje ciągła potrzeba stymulacji centralnego układu nerwowego w celu zapobieżenia rozpadowi rzadko używanych połączeń synaptycznych między komórkami nerwowymi.  Tak więc, C- Eye może być skutecznym narzędziem rehabilitacji neurologicznej, które nie tylko przyczyni się do zachowania połączeń nerwowych, ale także wskutek stymulacji będzie wspierał powstawanie nowych połączeń, a tym samym zwiększenie sprawności intelektualnej osób, pracujących z C- Eye na co dzień.

Zastosowanie - grupy odbiorców

Grupy odbiorców C- Eye są liczne i zróżnicowane. Wspólnym mianownikiem wszystkich potencjalnych odbiorców systemu C- Eye są w ogólności zaburzenia (dysfunkcje) neurologiczne:

 1. pacjenci doświadczeni dowolnym uszkodzeniem mózgu (uraz mózgowo- czaszkowy, udar, niedotlenienie mózgu i inne), w szczególności:
  - osoby wybudzone ze śpiączki, które nie odzyskały pełnej świadomości, osoby w stanie minimalnej świadomości (również zdiagnozowane jako osoby w stanie wegetatywnym)
 2. pacjenci cierpiący na różne schorzenia neurologiczne wpływające na zaburzenie komunikacji z otoczeniem, w szczególności:
  - osoby z czterokończynowym porażeniem mózgowym,
  - osoby unieruchomione, w pełni świadome mające problemy z komunikowaniem się, m. in.:
  * pacjenci z afazją, dyzartią
  * pacjenci cierpiący na stwardnienie rozsiane (SM) i stwardnienie zanikowe boczne (SLA)
  - seniorzy mający problemy z komunikowaniem się, osoby starsze chcące zapobiegać demencji starczej.
 3. dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, dzieci z porażeniem mózgowym (MPD), dzieci z upośledzeniem umysłowym w st. głębokim, dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, dzieci z zespołem Retta i inne.

  Autor: dr. inż. Bartosz Kunka, Prezes Zarządu AssisTech Sp. z o.o.

 

Partnerzy