Baza wiedzy

Unikalny projekt chodzika

Opieka nad seniorem powinna obejmować nie tlko czynności pielęgnacyjne, ale również mobilizację i podtrzymywanie aktywności ruchowej. Jak więc zapewnić najlepszą opiekę, nie robiąc przy tym krzywdy sobie i swojemu podopiecznemu?

Innowacyjne systemy przemieszczania

Podnośnik sufitowy Luna - innowacyjny system rzemieszczania pacjenta. Luna jest urządzeniem wielofunkcyjnym - łączy w sobie funkcę podnośnika, urządzenia do rehabilitacji (np. w połączeniu z bieżnią) i pionizatora (w połączeniu z chodzikiem).


Komunikacja z przewlekle chorym

Zdarza się, że starsza osoba potrzebuje kontaktu, rozmowy, pomocy w  przyziemnych czynnościach, a opiekun staje się osobą bliską. Gdy spotykają się dwie osoby, powstaje między nimi reakcja, która zapobiega izolacji i samotności.

C- Eye

Sysytem C- Eye (Consciousness Eye- "oko świadomości") to w pełni zintegrowany system wspierający uzupełniającą ocenę stanu świadomości pacjentów z różnorodnymi schorzeniami centralnego układu nerwowego.

Partnerzy