Baza wiedzy

Etyka w zawodzie Opiekuna Medycznego

Temat etyki w opiece medycznej jest bardzo istotny, jednak budzi wiele kontrowersji . W codziennej pracy z podopiecznymi, przydatne może być odwołanie do ogólnie przyjętych zasad etyki, pomocnych przy dokonywaniu wyborów zawodowych. Zatem kilka słów o etyce.

Segregacja odpadów medycznych

Istotną kwestią jest należyta segregacja odpadów i umieszczanie w oznakowanych różnymi kolorami wytrzymałych workach foliowych oraz specjalnych pojemnikach (do których trafiają na przykład przedmioty o ostrych zakończeniach, które mogłyby przedziurawić worek).


SKALA KATZA (ADL)

Skala Katza (ADL - activities of daily living) jest to skala oceny podstawowych czynności życiowych stosowana często
w geriatrii.
Pozwala ona ocenić zdolność pacjenta do samodzielnego funkcjonowania.

Gradys - Nowoczesny trening

Ćwiczenia symulacyjne w wirtualnej rzeczywistości poprawiają pamięć i koncentrację, usprawniają myślenie oraz orientację w czasie i przestrzeni. Są to motywujące skomputeryzowane treningi, z których użytkownicy korzystają samodzielnie lub pod kierunkiem opiekuna.


EKSO GT - krok po zdrowie

Innowacyjne egzoszkielety pojawiające się także na Polskim rynku rehabilitacyjnym to świetne narzędzie w reedukacji chodu dla osób cierpiących na różnego rodzaju schorzenia neurologiczne. Narzędzie wykorzystywane jest również u osób starszych, najczęściej po przebytych udarach mózgu.

Hospicjum czy szpital ?

Niekiedy życie poddaje nas ciężkiej próbie. Poddawać się jednak nie warto, przede wszystkim dlatego, że są placówki, które walczą o polepszenie stanu zdrowia najbardziej chorych. O tym, gdzie szukać pomocy opowiada dyrektor Szpitala Maltańskiego.

Nowy wymiar domowej rehabilitacji

Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że kluczem do sukcesu w rehabilitacji jest systematyczność. Dlaczego więc tak trudno utrzymać motywację i każdego dnia znaleźć pół godziny na pracę dla naszgo zdrowia?


Partnerzy